28 maja 2015 r.

W godzinach południowych żołnierze z bazy w Mariupolu pożegnali relikwie Bł. Marty. Wyrazili swą wdzięczność opiekunom relikwii za ich wsparcie duchowe i obecność. Zwyczajnie potrzebują oni ludzi, którzy się za nich modlą, wspierają i są wdzięczni za ich służbę…

W punktach kontrolnych żołnierze bez problemu przepuszczali samochód z relikwiami. Z wdzięcznością przyjmowali obrazki z modlitwą do bł. Marty Wieckiej.

Berdiansk

Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w BERDIAŃSKU

O godz. 18.oo odbyło się się uroczyste, procesyjne wniesienie relikwii do pięknego rzymskokatolickiego kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Berdiańsku. Zaraz potem uroczysta Eucharystia, modlitwy towarzyszące ceremonii uszanowania relikwii i czas ciszy, modlitwy osobistej, czas cichego zawierzenia… Proboszcz – ks. Zdzisław Zając – prosił bł. Martę za swoją parafię. Modlił się o cud nawrócenia w sercach mieszkańców Berdiańska. Jak zawsze na koniec odśpiewano Litanię do Krwi Chrystusa prosząc o pokój na Ukrainie.
Berdiańsk znajduje się także w strefie zagrożenia. Ludzie wyjeżdżają…..

29 maja 2015 r.

O godz. 17:30 relikwie S. Marty przybyły do greckokatolickiej cerkwi w Berdiańsku pw. św. Jozafata męczennika, arcybiskupa Połockiego. O. Jan – redemptorysta – starannie przygotował uroczystość. Sprawowana była Święta Liturgia i odśpiewano akatyst ku czci bł. Marty.
Panowała atmosfera głębokiej modlitwy. Ludzie byli zaskoczeni, że w obecnym czasie trwogi i zagrożenia, zawitała do ich świątyni z drugiego krańca Ukrainy pielgrzymka z relikwiami. Ponadto wyrazili pragnienie nawiedzenia grobu bł. Marty w Śniatynie.

30 maja 2015 r. – Liturgiczne Wspomnienie Bł. Marty Wieckiej

Ten dzień peregrynacji nie był wcześniej zaplanowany. Całkiem spontanicznie powstała myśl, by po drodze z Berdiańska do Zaporoża nawiedzić małą wspólnotę katolików łacińskich w Tokmaku. Przybywających z relikwiami uderzyła radość dzieci oraz zaimponowała szczera i prosta wiara tamtejszych ludzi. Św. Wincenty mawiał, że prawdziwej wiary można uczyć się od ludzi ze wsi i małych miast… Wszyscy przystępowali do Komunii św.!