WIECZORNICA “Nikt nie ma większej miłości…”

MISTERIUM „Bądźmy uczniami Chrystusa razem z siostrą Martą Wiecką”

 

KONSPEKTY DO WYKORZYSTANIA W PRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ: 

Przedszkole

Konspekt – s. B. Widełka

Konspekt – s. U. Kosicka

Szkoła Podstawowa

Klasy I – III   s. B. Widełka

Klasy IV – VI   s. B. Widełka

S. U. Kosicka

“Tajemnica świętości” – opowiadanie, s. J. Podstawka

Gimnazjum

Konspekt – s. A. Nowińska

Liceum

Konspekt – s. A. Nowińska