„Nowy Wiec – miejsce urodzenia błogosławionej Siostry Marty Wieckiej”
Wiesław Brzoskowski
Skarszewy 2010
 

Książka o historii Nowego Wieca – rodzinnej miejscowości siostry Wieckiej. Publikacja ukazała się w drugą rocznicę beatyfikacji s. Marty. Inicjatorem wydania jest Koło Gospodyń Wiejskich w Nowym Wiecu, wydawcą – Introligatornia Mirex.
“Sala pamiątek im. bł. Siostry Marty Wieckiej”
red. s. Józefa Wątroba SM
 
Folder o Sali Pamiątek im. Bł. s. Marty Wieckiej. Spełnia on funkcję informatora na temat muzeum funkcjonującego od uroczystości beatyfikacji S. Marty Wieckiej na terenie Domu Prowincjalnego Sióstr Miłosierdzia w Krakowie. Można w nim znaleźć ciekawe fotografie wykonane przez przewodnika krakowskiego pana Romana Tekieli oraz najważniejsze informacje na temat ekspozycji, głównego przesłania zorganizowanego muzeum oraz kontakty umożliwiające zgłoszenie do zwiedzania tych sal poświęconych historii prowincji oraz nowej błogosławionej – s. Marcie Wieckiej.

„Modlitwy i pieśni ku czci Bł. Siostry Marty Wieckiej”
red. s. Sabina Zelek SM
opracowanie: br. Marek M. Urbaniak FSC (nowenna, Droga Krzyżowa),
s. Mariana Agałarowa SM (Różaniec)
WITKM Kraków 2009
 
Zbiór modlitw i pieśni związanych ze świetlaną postacią nowej Błogosławionej. Zawiera on: teksty Liturgii Godzin o bł. Marcie Wieckiej, testy mszalne, nowennę, drogę krzyżową, rozważania różańcowe, propozycję nabożeństwa ekumenicznego oraz inne modlitwy i pieśni.
S. Anna Brzęk, Wizytatorka krakowskiej prowincji sióstr miłosierdzia napisała: „To dobrze, że dzięki tej książce będziemy mogli wzywać wstawiennictwa Bł. Siostry Marty. Niech modlitwa proponowanymi tekstami przybliży nas nie tylko do Boga ale i do drugiego człowieka , gdyż – jak mówił św. Wincenty – nie ma nic bardziej zgodnego z Ewangelią, jak dzielenie się światłem i mocą, zdobytymi na modlitwie, z tymi, którzy niecierpliwie czekają na ten duchowy pokarm (SVP XI, 734)”

„I Rocznica Beatyfikacji Siostry Marty Wieckiej – Częstochowa 24.05.2009″ DVD
Studio Kamyk, Kielce 2009

Film z uroczystości dziękczynnych w Częstochowie z okazji

I Rocznicy Beatyfikacji./
„Mszał Wincentyński”
WITKM Kraków 2009
 

Mszał ten zawiera formularze o świętych i Błogosławionych Rodziny Wincentyńskiej, włączając w to także błogosławioną Martę Wiecką
„Błogosławiona Siostra Marta Wiecka”
Projekt i zdjęcia: Grzegorz Gałązka
Tekst: ks. Władysław Bomba CM
Michalineum 2009
 

Fotoalbum znanego papieskiego fotografa Grzegorza Gałązki. Pierwsza jego część zawiera zdjęcia i teksty (w trzech językach: polskim, ukraińskim i francuskim) przybliżające historię Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia, do którego należała Błogosławiona Marta, życiorys Siostry wyniesionej na ołtarze oraz przygotowania do procesu beatyfikacyjnego w Watykanie. Dalej znajduje się szczegółowy reportaż z beatyfikacji, a także z uroczystości dziękczynnych w Śniatynie. Ostatnia część albumu poświęcona jest siostrom szarytkom prowincji krakowskiej oraz dziełom aktualnie przez nich prowadzonym.
„Droga do Pana Błogosławionej Marty Wieckiej”
oprac. s. Józefa Wątroba SM
2008
 

Bogato ilustrowane, albumowe wydanie, zawierające: słowo wprowadzające s. Anny Brzęk – Wizytatorki Krakowskiej Prowincji Sióstr Miłosierdzia, biogram bł. s. Marty, Jej listy i modlitewnik, relację z Beatyfikacji s. Marty Wieckiej oraz z Dziękczynienia za ten dar w Śniatynie, wreszcie przemówienie Matki Generalnej Evelyne Franc wygłoszone podczas tego dziękczynienia.
„Droga ku jedności – S. Marta Wiecka”
red. s. Marie Geneviève Roux SM
Éditions du Signe, Strasbourg 2008

“Poniższa książeczka pozwoli na lepsze poznanie tej prostej Siostry Miłosierdzia płonącej miłością Boga wobec Ubogich”

Fragment ze słowa wprowadzającego S. Evelyne Franc, Przełożonej Generalnej Sióstr Miłosierdzia.
„Siostra Marta Wiecka – cuda i łaski”
oprac. s. Adolfina Dzierżak SM
Kraków 2008

Książka zawiera liczne świadectwa o łaskach i cudach, które dokonały się po śmierci s. Marty Wieckiej, tj. od 30 maja 1904 r. Nie są to wszystkie łaski, ale ich opisy wybrane z licznych zeznań, złożonych przez ludzi różnych stanów, zawodów i kultur.
„Błogosławiona Marta Wiecka”. Seria: Twój Patron.
s. Adolfina Dzierżak SM
WITKM Kraków 2008
„Siostra Marta” Spektakl. Płyta DVDAgencja filmowa “Opera”, Bochnia 2008

Na płycie zarejestrowane zostało widowisko ukazujące życie Siostry Marty Wieckiej. Przedstawienie odbyło się w Oratorium św. Kingi w Bochni 24 lutego 2008 r., a w poszczególne role wcieliły się seminarzystki i postulantki sióstr miłosierdzia.

„Znak jedności. Osoba i życie bł. Marty Wieckiej (1874-1904)”
s. Józefa Wątroba SM
Kraków 2008

ZNAK JEDNOŚCI jest pierwszą obszerną biografią Bł. S. Marty Wieckiej opartą na źródłowych materiałach zebranych na potrzeby procesu kanonizacyjnego. Okładka przedstawiająca Błogosławioną na tle chrześcijańskich świątyń różnych wy­znań oraz synagogi, symbolizuje jej ofiarną służbę ludziom niezależnie od ich przekonań, wyznania i religii. Jej postawa wzbudzała szacunek, wdzięczność, pomagała wielu poznać Boga i dokonać przemiany swego życia.Ukazując jej krótkie, ale pełne dobrych wyborów życie, pragniemy zachęcić do naśladowania Błogosła­wionej w drodze do Ojczyzny Niebieskiej. I nam potrzeba jedności oraz zachęty do podobnej ofiarności, zaufania Bogu w codziennych sprawach.
Mistyka służby – Sympozjum o Sł. B. Marcie Wieckiej Siostrze Miłosierdzia (Warszawa, 25 kwietnia 2007 r.)
oprac.s. Józefa Wątroba SM
Kraków 2008

Tekst wykładu ks. prof. dr hab. Stanisława Urbańskiego
pt. “Mistyka przeżyciowa siostry Marty Wieckiej”
Listy i modlitwy Bł. Marty Wieckiej SM
oprac.ks. Władysław Bomba CM, s. Adolfina Dzierżak SM, ks. Stanisław Rospond CM, s. Józefa Wątroba SM
Kraków 2008
„Siostra Marta”
s. Małgorzata Borkowska OSB
Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia, Kraków 2002
Kraków 2007
„Oddać życie… Marta Maria Wiecka, Siostra Miłosierdzia”
s. Anna Brzęk
Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia, Kraków 2000
Kraków 2007