„Błogosławiona Siostra Marta Wiecka – Wzór Miłosierdzia” – pod takim hasłem obchodzono VIII rocznicę beatyfikacji siostry Marty Wieckiej w jej rodzinnych stronach w dniach 27-30 maja 2016 r. Główne uroczystości miały miejsce 28 maja w Nowym Wiecu. Uczestnicy przybyli na nie z różnych miejscowości. Najliczniejsza grupa pielgrzymów, około 300 osób, wyruszyła z kościoła pw. św. Michała Archanioła w Skarszewach. Pielgrzymi ci mieli do pokonania odległość 12 km. Na trasie był przystanek w Szczodrowie, gdzie pomodlono się w kościele pw. świętych Apostołów Tadeusza i Judy. Parafrazując słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane w Wadowicach, tamtejszy Proboszcz ks. Ryszard Jędrzejak powiedział: „tu wszystko się zaczęło”. Ks. proboszcz podkreślił wartość chrztu św., który Marta przyjęła w tym kościele. Następnie w swoje gościnne progi przyjęła nieco utrudzonych pielgrzymów Szkoła Podstawowa nosząca imię bł. siostry Marty Wieckiej. Po nabraniu sił wyruszyli oni w dalszą drogę. Tym razem trasa wiodła polną drogą wśród pięknego pagórkowatego krajobrazu. W Nowym Wiecu przy figurach św. Jana Nepomucena i błogosławionej Siostry Marty pielgrzymów przywitał J.E. ks. Biskup Wiesław Śmigiel oraz ks. Kamil Sobiech – główny organizator uroczystości. W pielgrzymce uczestniczyły także siostry miłosierdzia z trzech polskich Prowincji, było dużo młodzieży i dzieci.DSCF2647a

O godzinie 13.00 przy ołtarzu polowym w parku była celebrowana Msza św. pod przewodnictwem ks. bpa Wiesława Śmigla. Ważnym punktem tej uroczystości było przekazanie przez Prowincję Krakowską Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, relikwii II stopnia bł. siostry Marty dla Katolickiego Stowarzyszenia bł. Siostry Marty Wieckiej oraz Parafii pw. Św. Michała Archanioła w Skarszewach. W procesji na wejście Siostry Miłosierdzia Prowincji Krakowskiej wniosły relikwiarze z relikwiami. Po Mszy św. ks. Biskup wręczył jeden relikwiarz ks. Proboszczowi Parafii pw. Św. Michała Archanioła w Skarszewach, a drugi Prezesowi Katolickiego Stowarzyszenia bł. siostry Marty Wieckiej. Siostry Miłosierdzia miały udział w Liturgii Słowa. Ks. Biskup w homilii mocno wyakcentował wartości jaśniejące w życiu Błogosławionej tj. wytrwałość w dążeniu do realizacji powołania, troska o życie sakramentalne własne i innych, docenianie rodziny i realizacja miłości w życiu, nie zrażanie się trudnościami, oszczerstwami. Podkreślił, że te wartości są ponadczasowe i aktualne także dzisiaj. Na koniec kaznodzieja nazwał bł. Martę „zwiastunką jedności”.

DSCF2663Oprawa muzyczna była przygotowana przez Zespół Ewangelizacyjny „Na Cały Głos”. Po Mszy św. zespół ten koncertował i stwarzał atmosferę do wspólnej zabawy. Dla pokrzepienia ciała serwowano: pożywną grochówkę, bigos, ciasto, kawę i herbatę… przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich. Usługiwały panie w kociewskich strojach. Wyczuwało się wielką życzliwość i otwartość tamtejszej społeczności. Były także rozstawione namioty, w jednym z nich siostry szarytki udostępniały: medaliki, szkaplerze, publikacje o bł. Siostrze Marcie Wieckiej, foldery, obrazki, zakładki…. Stoisko to cieszyło się dużym zainteresowaniem.

Można było zauważyć, że bł. Siostra Marta jest kochana i czczona przez swoich rodaków. Otrzymują oni za jej pośrednictwem wiele łask, niektóre można nawet zaliczyć do cudów.