Zaskakującym odkryciem Polaków pielgrzymujących na Ukrainę w dniach 21- 22 maja było stwierdzenie wciąż żywego kultu Szarytki. Wierni wciąż przybywają do jej grobu ze swymi strapieniami, chorobami i problemami, wierząc w jej pomoc i wstawiennictwo.

Świadectwa o tym, że bł. Marta jest obecna, wciąż działa i uprasza łaski, były umocnieniem szczególnie dla tych,Sniatyn078 którzy znaleźli się w Śniatynie po raz pierwszy.Modlitwy przy grobie bł. Marty Wieckiej

Tegoroczną VII Pielgrzymkę do Grobu Bł. Marty Wieckiej wyróżniał fakt, że odbywała się w Roku Miłosierdzia, do czego nawiązywało hasło przewodnie: „Zjednoczeni w miłosierdziu”. Praca w grupach ześrodkowana była na postawie Miłosiernego Samarytanina, a celem było odkrycie tych, którzy współcześnie najbardziej potrzebują samarytańskiej pomocy.

W wydarzeniu, oprócz wiernych z Ukrainy, uczestniczyły delegacje ze Słowenii, Słowacji, Chorwacji i Polski. W autokarze z Krakowa obecne było kilkuosobowe przedstawicielstwo Katolickiego Stowarzyszenia Bł. S. Marty Wieckiej z Pomorza, 10 sióstr prowincji krakowskiej, a także współpracownicy sióstr, głównie z Przedszkola nr 2 Sióstr Miłosierdzia w Krakowie i Domu Pomocy Społecznej w Tarnowie przy ul. Robotniczej 4.

Obchody rozpoczęły się uroczystą Mszą św. pod przewodnictwem biskupa Leona Dubrawskiego – ordynariusza diecezji kamieniecko-podolskiej. W pełnej prostoty homilii trafiającej do serc przypomniał on postać bł. Marty, która zjednoczyła wszystkich obecnych. Jak mówił św. Wincenty a Paulo: „Promienie słoneczne stale padają na zabłoconą ziemię i nie ulegają zabrudzeniu. Podobnie świętość: bez względu na to, gdzie upadnie, choćby to był największy grzech, nie ulega zanieczyszczeniu, lecz pozostaje świętością”. Jest to ilustracja życia bł. Marty. Jej Sniatyn070grób promienieje światłem, promienieje świętością i tu właśnie my możemy zaczerpnąć miłosierdzia oraz inspirację do dobrych Sniatyn070uczynków.

Liturgię ubogaciły trzy zespoły śpiewające: parafialny chór ze Śniatyna, młodzieżowa wspólnota Dzieci św. Wincentego wraz z Siostrami Miłosierdzia św. Wincentego ze Lwowa oraz zespół S.Anto, który wystąpił następnie podczas koncertu ewangelizacyjnego pod gołym niebem.

Świadectwem wiary dla mieszkańców i gości Śniatyna była procesja z kościoła na cmentarz, do grobu bł. Marty. Jej uczestnicy z biskupem Leon Dubrawskim na czele, modlili się o pokój, miłosierdzie i wspomożenie w potrzebie…

Na drugi dzień, w niedzielę, po modlitwach porannych i śniadaniu była możliwość oddania czci relikwiom bł. s. Marty Wieckiej. Wydarzenie zakończyła uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem bpa Dubrawskiego.

Już teraz organizatorzy zapraszają wszystkich na VIII Pielgrzymkę, która odbędzie się w dniach 27-28 maja 2017 r. – w 400. rocznicę wincentyńskiego charyzmatu. Będzie ona uroczystym zwieńczeniem dwuletniej Peregrynacji Relikwii Bł. Marty Wieckiej wzdłuż i wszerz Ukrainy.