POKÓJ, JEDNOŚĆ, MIŁOSIERDZIE – takie hasła widniały na Placu Świętego Michała w stolicy Ukrainy w dniu 10 października 2015 r. Na międzywyznaniowe spotkanie modlitewne przywieziono relikwie bł. siostry Marty, w ramach trwającej wszech-ukraińskiej peregrynacji.Kijow-46
Duchowni i wierni różnych wyznań wspólnie modlili się do Pana, aby na Ukrainie zapanował POKÓJ i JEDNOŚĆ, a także by serca ludzkie pełne były MIŁOSIERDZIA.

We wspólnej modlitwie uczestniczyli: abp Piotr Malczuk (ordynariusz łacińskiej diecezji kijowsko-żytomierskiej), kard. Lubomyr Huzar (zwierzchnik Kościoła greckokatolickiego na Ukrainie), bp Józef Milan (Kościół greckokatolicki), biskup Markos Oganesian (Apostolski Kościół Ormiański), biskup Włodzimierz Czerpak (Ukraiński Autokefaliczny Kościół Prawosławny), opat Michajłowskiego klasztoru i kapłani Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Kijowskiego, alumni greckokatolickiego Seminarium Duchownego w Kijowie, siostry zakonne i wierni Kościoła greckokatolickiego, rzymskokatolickiego oraz prawosławni.

W uroczystej procesji, prowadzącej od Michajłowskiego monastyru, relikwie bł. Marty Wieckiej zostały przeniesione do sceny polowej, gdzie duchowni różnych wyznań rozpoczęli wspólną modlitwę.

Na wstępie uczestników spotkania przywitał uroczyście abp Piotr Malczuk. Skierował on serdeczne słowa do tych wszystkich, którzy zgodzili się wziąć udział we wspólnej modlitwie o pokój. Następnie odmówiono razem wieczorną modlitwę. Później głos zabrali przedstawiciele wszystkich obecnych wspólnot kościelnych.

Abp Piotr Malczuk rozpoczął swoje wystąpienie od wezwania do pokoju zaznaczając, że miejscem, w którym się on rodzi – jest ludzkie serce. Biskup podkreślił, że Marta Wiecka miała w swym sercu ten pokój i nazwał naszą siostrę apostołką jedności, bo właśnie jej wstawiennictwa szukali wierni różnych wyznań. Arcybiskup podkreślił niezwykłą moc modlitwy, powołując się na przykład Mahatmy Gandhiego, a także na skuteczną Krucjatę Różańcową w Austrii, która niegdyś pomogła zaprowadzić pokój. A więc „chwytajmy się nie broni – ale modlitwy!” – wzywał biskup.

Po słowach biskupa Piotra rozległ się na placu piękny śpiew chóru Kościoła Katedralnego pw. św. Aleksandra.

W dalszej części Jego Eminencja Kardynał Lubomyr Huzar zwrócił uwagę wiernych na wartości pokoju, jedności i miłosierdzia. Arcypasterz stwierdził, że zrozumienie tych trzech pojęć pomoże nam odpowiedzieć na wiele pytań, które nas dziś nurtują. Kardynał Lubomyr powiedział, że bez pokoju niemożliwy jest rozwój i wzrastanie. Mówiąc o jedności stwierdził: „Nikt nie jest samotną wyspą, odizolowaną od innych, ale wręcz przeciwnie – jesteśmy najbardziej sobą wtedy, gdy jesteśmy razem z innymi”. Miłosierdzie – według słów moralnego autorytetu Ukraińców – stanowi najlepszy sposób, aby otwierać się na innych i służyć sobie nawzajem.

Zwierzchnik grekokatolików powiedział: „Zebraliśmy się na wspólnej modlitwie, aby być blisko Pana Boga. Ani pokój, ani prawdziwa jedność, a tym bardziej miłosierdzie, nie są możliwe bez Boga… To On jest tym, który daje nam te dary. Zostaliśmy hojnie obdarowani przez Boga, ale niestety często zapominamy, że bez Niego nie możemy radować się tych darów”.

Arcypasterz zwrócił również uwagę mieszkańców stolicy i gości na postać bł. Marty, która jest świetnym przykładem korzystania z darów Bożych. „Dziś, podczas tej wspólnej modlitwy, powinniśmy głęboko doświadczyć mocy Boga, którą pragnie w nas wlać, aby poprzez nas zapanował pokój, jedność i miłosierdzie… Trzeba nam zadać sobie pytanie: „Co mogę zrobić, aby tak się stało? Jest to bardzo ważny krok, jakiego Pan  oczekuje od nas!”- powiedział na zakończenie kardynał Lubomyr.

Pieśni w wykonaniu kleryków greckokatolickiego seminarium w Kijowie były zachętą do wspólnego uwielbienia Boga.

W komentarzach dla mediów biskup Józef Milan powiedział: „Gdy mówimy o pokoju, podstawą jest budowanie pokoju we własnym sercu. Czynić pokój to przede wszystkim zaprowadzać go w swojej rodzinie oraz w relacjach z ludźmi wokół nas. Wtedy nadejdzie globalny pokój! Jestem przekonany, że pokój na świecie zależy od pojednania osób ze swoim Stwórcą – Bogiem. Tylko na tym fundamencie można budować pokój na Ukrainie i pokój na całym świecie” – powiedział biskup.

Modlitwa w intencji pokoju, jedności i miłosierdzia wybrzmiewała w różnych językach. Pod koniec spotkania modlitewnego, każdy miał możliwość oddania czci relikwiom tej, która niosła pokój i miłość ludziom różnych wyznań – bł. Marty Wieckiej. W czasie, gdy uczestnicy podchodzili do relikwiarza szarytki, by powierzać jej swoje troski osobiste, problemy kraju i świata, Akatyst do Bł. Marty Wieckiej śpiewała młodzież ze wspólnoty „Dzieci św. Wincentego” ze Lwowa.