9.06.2015  Pokotyliwka pod Charkowem – zamknięty klasztor sióstr karmelitanek. Ks. Witalij Nowak: Modlitewne oczekiwanie i radosne przywitanie relikwii bł. Marty świadczą o tym, że siostry znają wagę duchowego wysiłku i walki na drodze do doskonałości. 

Pokotyliwka3Po modlitwie następuje długie opowiadanie o całym przebiegu peregrynacji, o ludziach, miastach i wydarzeniach. Siostry chcą wiedzieć wszystko, aby wszystkich i wszystko ogarnąć swoją niestrudzoną modlitwą, która jest główną częścią ich życia ukrytego przed światem. A modlitwy przy relikwiach trwają aż do następnego dnia. Od tej pory peregrynacji relikwii towarzyszy modlitwa sióstr.10.06.2015 Pokotyliwka – Kościół ojców bazylianów

Wychodzi nam naprzeciw radosny ojciec Józef. Prosi pracowników, zatrudnionych przy kościele, by pomogli zanieść relikwiarz do świątyni. Otwiera się brama i okazuje się, że kościół jest pełen ludzi… Ojciec Józef prosi, by na początek opowiedzieć o świętej Marcie. Nie jest on pierwszym, który nazywa Martę Świętą. Po zapoznaniu się z biografią błogosławionej rozpoczyna się Święta Liturgia, a potem akatyst do bł. Marty. Ludzie z wielkim szacunkiem modlą się i oddają cześć relikwiom. Ojciec wskazuje na siostrę Martę jako na bardzo skorą do niesienia pomocy tym, którzy proszą ją o wstawiennictwo. Po długiej modlitwie gorliwy duszpasterz zaprasza ponownie do odwiedzenia ich parafii podczas nocnego czuwania twierdząc, że wtedy będzie można dotrzeć do większej liczby osób…