VI Pielgrzymka do Grobu bł. Marty Wieckiej – GALERIA ZDJĘĆ. Dzień drugi: 17 maja 2015 r.