VI Pielgrzymka do Grobu bł. Marty Wieckiej – GALERIA ZDJĘĆ. Dzień pierwszy: 16 maja 2015 r.