Liczne ślady nabożeństwa do bł. Marty Wieckiej można odkryć Sekretariacie Kultu Bł. Marty Wieckiej, który działa od kilku lat przy ul. Warszawskiej 11 w Krakowie. Podstawowym zadaniem tego biura jest udzielanie zainteresowanym informacji nt. Orędowniczki Miłosierdzia, dostarczanie pomocy duszpasterskich, a przede wszystkim rejestrowanie świadectw donoszących o otrzymanych łaskach oraz spisywanie próśb zanoszonych przez wstawiennictwo bł. Siostry Marty.

Listy przychodzą z różnych stron świata: Kanada, Brazylia, Wietnam, Arabia Saudyjska, Malta, USA, Filipiny, Argentyna, Tajlandia, Indonezja, nie wspominając już o Europie…

O rozszerzaniu się kultu świadczą prośby o relikwie – w roku 2017 wpłynęło ich 42, zaś w 2018 r. – w 10 rocznicę beatyfikacji – 62 prośby.

Pragniemy z należytą starannością gromadzić świadectwa licznych osób modlących się za wstawiennictwem naszej Błogosławionej, ale naszą potrzebą serca jest również wspieranie modlitwą wiernych szukających pomocy u S. Marty. 30 dnia każdego miesiąca podczas adoracji Najśw. Sakramentu, odczytywane są prośby i podziękowania, jakie napłynęły do nas w ostatnim czasie. Wierzymy, że spełniają się słowa S. Marty skierowane do grona płaczących na myśl o tym, że opuszcza ich wielka dobrodziejka i „Mateczka”:

„Z nieba będę mogła czynić więcej dobra i moja pomoc będzie skuteczniejsza…”