Większość Pielgrzymów tegorocznego spotkania w Śniatynie będzie mówić oczywiście o Ósmej Pielgrzymce do Grobu bł. Siostry Marty Wieckiej (27-28 maja 2017 r.) A skąd ten tytuł „trzy w jednym”? Bo tutaj właśnie została zwieńczona Peregrynacja Relikwii S. Marty, która trwała aż 2 lata (2015-2017). W Śniatynie wydarzenie to miało swój początek i finał. Trzecie wydarzenie to wspólne obchody 400. Rocznicy Charyzmatu Wincentyńskiego.

Przybyło ponad tysiąc pielgrzymów. Tysiąc serc wiernie przybywających do grobu błogosławionej Szarytki. Niektórzy przybyli z konkretnymi intencjami, ktoś pragnął podziękować za otrzymane łaski i cuda. Jak to jest napisane: „Według wiary waszej niech wam się stanie!” (Mt 9, 29). Świadectwo wiary było niezwykłe. Chociaż myślę, że bł. Marta wstawiała się do Boga także za tymi, których wiara jest „słaba”. Przybywajmy do Naszej „Matuszki”, by uczyć się od niej odwagi miłosierdzia i prosić ją o wstawiennictwo.